Dyktige bedrifter

Nettverket Ringsaker er et næringsnettverk med medlemmer fra en lang rekke spennende og drivende dyktige bedrifter.

Noen bedrifter er små, noen er mellom store og noen er større. Styret jobber målrettet med å tilby nyttig, variert og spennende innhold på våre samlinger.som vi avholder 4-6 ganger pr år – hvor vi alltid er åpne for innspill.

Medlemsmassen har nettopp fått forelagt seg følgende forslag

# Endring av Vedtekter pkt 4.2:

Fra: «Antall medlemmer er maksimalt 50. Medlemmer som ikke lenger er yrkesaktive kan fortsatt være medlemmer med uendrede plikter og rettigheter».

Til: «Antall medlemmer er maksimalt 75. Medlemmer som ikke lenger er yrkesaktive kan fortsatt være medlemmer med uendrede plikter og rettigheter».

Vi ber om tilbakemelding innen 2 uker fra i dag, om du er uenig i forslaget til vedtektsendring.

Uansett går oppfordringen til dagens eksisterende medlemsmasse: Møt opp på samlingene som Nettverket Ringsaker byr på. Vi lover et spennende program også i årene som kommer!

 

Med vennlig hilsen
Styret i Nettverket Ringsaker

Morten, Rita, Per og Hanne